Den här frågan har stötts och nötts under väldigt lång tid, förmodligen för att den alltid är aktuell. Det som däremot ändras med tiden är hur samhället ser på familjer, relationer och vad som faktiskt är barns bästa.

Reflektera över barnens bästa

Ibland finns det inga som helst tvivel om att du måste ta barnen och lämna relationen till pappan, det kan exempelvis vara om någon form av våld förekommer, oavsett om den är fysisk eller psykisk eller riktad mot dig eller era barn. Men det finns också många gråzoner, där frågan om att lämna inte har några riktigt tydliga svar. I Sverige idag värdesätts den personliga friheten väldigt högt, men även att du som förälder måste se till vad som är bäst för dina barn. Det kan vara en svår ekvation att få att gå ihop, men det finns ändå några tecken som är viktiga att uppmärksamma. Har du en återkommande känsla av att du inte mår bra i relationen, inte kan vara dig själv, eller att du och din partner ständigt tjafsar eller bråkar – då kan det vara värt att fundera över om det är så du vill fortsätta leva ditt liv eller om du är redo och beredd att skapa förändring. När det kommer till barnen kan det vara lätt att luta sig mot tanken att det skulle vara bättre för dem om deras föräldrar håller ihop, men det behöver inte alls vara fallet. Barn förstår mer än vi tror, de känner in om något är fel mellan dig och din partner och det kan många gånger vara så att de börjar anklaga sig själva för det som inte fungerar mellan er två. Det gör att det i själva verket ofta kan vara bättre för barnen om föräldrarna går isär, om det resulterar i att de får en betydligt lyckligare mamma och pappa. Har ni från början byggt upp en öppen och bra relation och kommunikation med era barn blir det också lättare att samtala med dem om ett eventuellt uppbrott.