Pedagogiska leksaker för bebisar

Home / Pedagogiska leksaker för bebisar

Pedagogiska leksaker för bebisar

Leksaker är bra för barns utveckling

Människors hjärna behöver stimuleras oavsett ålder. För bebisar är det särskilt viktigt eftersom det är grunden till fortsatt lärande. Bebisars hjärnor inte är färdigutvecklade och behöver därför inte särskilt mycket för bli stimulerade. Pedagogiska leksaker stimulerar barnets utveckling samtidigt som de underhåller barnet. För barn finns det nämligen inte några gränser mellan att lära och att ha roligt. Beroende på bebisens ålder finns det olika leksaker som rekommenderas.

Den digitala utvecklingen har på många sätt hämmat äldre barns utveckling. Det går att se tydliga samband mellan ett ökat Internetanvändande samt allt sämre läsförståelse bland unga. Att ha tråkigt främjar kreativiteten men dessvärre behöver barn av idag aldrig vara uttråkade. Den spontana leken har försvunnit och så även barns kreativitet. Därför är det av yttersta vikt att redan i bebisålder främja barnets kreativitet.

Bebisars hjärnor behöver som tidigare nämnt inte mycket för att stimuleras. Därför behöver du inte nödvändigtvis köpa pedagogiska leksaker utan du kan skapa dina egna leksaker om du har kreativiteten i behåll. Att köpa färdiga leksaker är dock ett bekvämt alternativ för den stressade småbarnsföräldern. Fördelen med att köpa färdiga leksaker är att du enklare kan vilka leksaker som rekommenderas för särskilda åldrar.

Utbudet av pedagogiska leksaker är mycket stort. Till en bebis passar kulramar, pussel och sifferpussel, leksaker där barnet ska sortera geometriska figurer och byggklossar av allehanda slag alldeles utomordentligt. Kom dock ihåg att ta det steg för steg och inte göra det för avancerat från början. Utsätt barnet för enklare problem och låt han eller hon lösa dem själv. I takt med att bebisen växer bli leksakerna allt mer avancerade.

En nyfödd bebis behöver emellertid inget mer avancerat än mobiler och babygym. Liknande leksaker stimulerar deras hjärna tillräckligt. Man ska vara varsam med att skynda på barnets utveckling eftersom det inte är till barnets fördel.

leksaker